Legislatíva

Zákonné normy

Nasledujúce technické normy upravujú problematiku revízií. Z dôvodu bezpečnosti musia byť tieto normy prísne dodržiavané a kontrolované.

Elektrorevízie - Legislatívne normy - Omelka

Normy

Riadime sa nariadeniami a normami a preto môžete od nás očakávať profesionálnu prácu so zárukou,

Odbornosť

Vysoká odbornosť našej práce vychádza zo skúseností a vzdelania z oblasti elektroinštalácií.

Spoľahlivosť

Môžete sa spoľahnúť na našich pracovníkov. Kontrola a bezpečnosť pri práci sú našimi prioritami.