Ponuka služieb – Revízie elektrických zariadení

Špecializujeme sa na revízie elektrických zariadení a elektroinštalácie

Tu nájdete všetky potrebné informácie o ponuke našich služieb.

Revízie bleskozvodov

Elektrorevízie
bleskozvodov

Revízie pracovných strojov

Elektrorevízie
pracovných strojov

Revízie
ručného náradia

Revízie a kontrola spotrebičov

Elektrorevízie
spotrebičov

Revízie
elektroinštalácie

Elektrorevízie spotrebičov - Omelka

Revízie
elektrických zariadení

Počas vykonávania našich služieb dbáme na bezpečnosť

Revíziami a odbornými prehliadkami zabezpečíte bezpečnosť vašich zamestnancov, vlastníkov bytov a okolia.

Viac ako 20 rokov skúseností

Naša spoločnosť Renel s. r. o. je dlhoročným partnerom správcovských spoločností, podnikateľov či fyzických osôb. 

Záleží nám na kvalite a bezpečnosti. Naša spoločnosť sa už dlhé roky venuje revíziám, počnúc elektroinštaláciami, bleskozvodmi, rôznymi pracovnými strojmi až po spotrebiče a elektrické náradie.

Viac o nás nájdete tu.

Naše skúsenosti

Správny prístup k práci, zodpovednosť a bezpečné vykonávanie práce z nás robí ideálneho partnera.

Bytové domy

Zabezpečiť pravidelné revízie elektroinštalácie v bytových domov je s jednou povinností správcovských spol..

Stavby

Bezpečnosť pri práci je dôležitou témou pre všetky právnické osoby a fyzické osoby.

Nebytové priestory

Priestory ako parkoviská, sklady a iné nehnuteľnosti potrebujú funkčné a spoľahlivé el. zariadenia.

Elektroinštalácie

Revízie a montáž elektroinštalácie je jednou z našich hlavných činností.

Spotrebiče

Revízie spotrebičov či uz v podnikoch alebo domácnostiach je zárukou bezpečnosti.

Pracovné stroje

Bezpečnosť strojových zariadení povinnosťou pre výrobcu/dovozcu v zmysle platných predpisov a noriem.

Bleskozvody

Vonkajší systém ochrany pred bleskom (LPS) sa vyhlášky zriaďuje na stavbe a zariadeniach kde by mohol blesk sposobiť škodu alebo ujmu na zdravý.

El. zariadenia

Odborné prehliadky a odborné skúšky vykonávame podľa daných a povinných postupov s ohľadom na bezpečnosť.

Naši klienti

Aj tieto spoločnosti nám veria a spoliehajú na nás.