O nás

Prinášame Vám odbornosť a dlhoročnú prax

Naša spoločnosť sa už dlhé roky venuje revíziám, počnúc elektroinštaláciami, bleskozvodmi, rôznymi pracovnými strojmi až po spotrebiče a elektrické náradie.

Profesionálne nástroje

Pre správne vykonávanie elektrorevízií sú správne nástroje a náradie nevyhnutné.

Jednoznačný výsledok

Výsledok revíznej správy musí byť jednoznačný. Revidované zariadenie je, alebo nie je schopné bezpečnej prevádzky.

Elektorevízie - Omelka
Elektrorevízie - O nás

Správny prístup

Revízny technik kontroluje len to, čo mu situácia, kvalifikácia a poskytnutá dokumentácia dovolí kontrolovať a na základe toho jasne vymedzí rozsah revízie – odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia. Nikdy neposudzuje to, na čo nemá kvalifikáciu, technické vybavenie, alebo k čomu mu nebol umožnený prístup.

Revízna správa

Nechajte nás vypracovať Vám revíznu správu.

Zabezpečíme pre Vás revíznu správu,ktorá je písomným dokladom o výsledku revízie. V revíznej správe nájdete skutočný stav revidovaného elektrického zariadenia a bleskozvodu z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom v čase vykonania tejto revízie.

Naša filozofia

Riadime sa nastavenými pravidlami, ktoré dlhé roky fungujú a preto sme jednou z najlepších spoločností z oblasti revízií elektrických zariadení a elektroinštalácií.

01 - Predchádzať problému

Prevencia je najdôležitejšia a preto je nevyhnutné vykonávať elektrorevízie.

02 - Pravidelné revízie

Pravidelnými revíziami sa zabezpečíte, že sú vaše zariadenia vždy v poriadku.

03 - Bezstarostné fungovanie

Prevenciou a pravidelným revíziami zabezpečíme bezstarostné fungovanie elektrických zariadení.

Prevencia

Na pravidelné kontroly, podľa
§13 vyhlášky č.508/2009 Z.z. sa často zabúda a mnoho ľudí ich považuje za „zbytočné vyhadzovanie peňazí“. Svoj názor zmenia spravidla až vtedy, keď na vlastnej koži pocítia následky. A práve z tohto dôvodu odporúčame starostlivosť a pravidelné kontroly stavu elektrickej inštalácie  rozhodne nepodceňovať.

Dlhoročné skúsenosti

Naša spoločnosť Renel s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu už niekoľko rokov. Poskytujeme revízie elektrických zariadení a elektro montáže. Prioritou našej spoločnosti je Vaša spokojnosť. Prednosťou našej spoločnosti je profesionalita a dlhoročná skúsenosť na trhu. Navyše je náš profesionálny personál schopný rýchleho a efektívneho riešenia Vašej zákazky. Samozrejmosťou je osobný prístup a vysoká efektivita. Odbornosť je nevyhnutnosťou.

Dôkladná práca

Revízie (odborné prehliadky a odborné skúšky) vykonávame v zmysle vyhlášky MPSVAR č. 508/2009 Z.Z. a príslušných technických noriem. V prípade záujmu, respektíve akýchkoľvek otázok k uvedeným ponúkaným službám, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že budete s našimi službami spokojní.

Nadviazanie spolupráce

Dlhodobá spolupráca je pre nás základom úspechu.

Vykonanie revízie

Po vykonaní revízie si budete istí, v akom stave sú Vaše zariadenia.

Naši klienti

Ako dodávateľská firma spolupracujeme so správcovskými spoločnosťami a spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Bratislave, pre ktoré zabezpečujeme a vykonávame komplexné služby v oblasti odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení elektrických.